Договір публічної оферти

про надання інформаційно-консультаційних послуг EasySolution

Фізична особа-підприємець Іваненко Олег Миколайович «EasySolution», надалі іменована – «СЕРВІС», який діє на підставі Виписки про державну реєстрацію №2005780000000002471 від «15» жовтня 2020 pоку, з однієї сторони,

будь-яка фізична або юридична особа, надалі іменована - «МАЙСТЕР», яка погоджується прийняти цей Договір про надання інформаційно-консультаційних послуг (далі - «Договір») з другої сторони, разом іменовані - «СТОРОНИ», а окремо як – «СТОРОНА» домовилися про наступне:

ПРЕАМБУЛА

1. Вся інформація, викладена в цьому Договорі, є офіційною пропозицією (публічною офертою). Факт прийняття всіх умов цієї Публічної оферти без будь-яких обмежень і/або винятків вважається акцептом цього Договору кожною зі СТОРІН. Згідно зі статтею 633 Цивільного кодексу України, умови Договору однакові для обох СТОРІН.

2. За умовами Договору після його укладення МАЙСТЕР отримує доступ до наступних консультаційно-інформаційних послуг: інформація про замовлення (надалі - «ЗАЯВКА») добровільно надана особою-замовником (надалі - «КЛІЄНТ»). Доступ до цієї інформації МАЙСТЕР матиме через СЕРВІС (інформаційний ресурс EasySolution).

3. Внесення змін до умов цього Договору не є підставою для розірвання або припинення використання послуг СЕРВІСУ МАЙСТРОМ.

4. Підписання Договору означає згоду МАЙСТРА з усіма його умовами.

5. Договір укладений з метою забезпечити впевненість у безпеці КЛІЄНТА від неперевірених осіб (шахраїв), а також у відповідальному/професійному ставленні МАЙСТРА до надання своїх послуг.

ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ

EasySolution - Назва СЕРВІСУ, який надає послуги.

Послуги - надання інформації про замовлення, яку клієнт добровільно розмістив на електронному ресурсі СЕРВІСУ, або яку СЕРВІС зібрав у інший законний спосіб.

Заявка - сформований Клієнтом запит про замовлень послуг з ремонту та будівництва, господарських або інших потреб.

Атрибути Заявки - інформація, вказана в замовленні: номер телефону Клієнта, адреса, побажання з приводу години прибуття МАЙСТРА, вартість та деталі замовлення. 

Клієнт – будь-яка фізична або юридична особа, яка замовила послуги з ремонту та будівництва, господарських або інших потреб одним із наступних способів: розміщення заявки на сайті СЕРВІСУ, повторення заявки, звернення за рекомендацією або через інші рекламні кампанії.

Публічна оферта - опублікована на сайті СЕРВІСУ публічна пропозиція, в якій викладені умови співпраці фізичних та юридичних осіб із СЕРВІСОМ, що підтверджується шляхом підписання Договору.

Сайт СЕРВІСу - інтернет-сторінка за адресою https://easy-solution.com.ua.

SMS – відправлене СЕРВІСОМ за допомогою стільникової мережі повідомлення, в якому вказані інформація та Атрибути Заявки.

Портал - онлайн платформа, за допомогою якої МАЙСТЕР може додавати та редагувати особисту інформацію, отримувати повідомлення щодо функціонування СЕРВІСУ та керувати статусом замовлення.

Менеджер - працівник та/або довірена особа СЕРВІСУ, яка здійснює комунікацію з МАЙСТРОМ та Клієнтом і забезпечує всією необхідною інформацією щодо прийняття та виконання Заявки.

Принципи СЕРВІСу - правила та умови роботи, якими має керуватися МАЙСТЕР при наданні послуг за Заявками.

Страховий внесок - гарантійна грошова сума, яку вносить МАЙСТЕР на рахунок СЕРВІСУ з метою забезпечити фінансову відповідальність перед Клієнтом за можливі рекламації/скарги.

Акцепт - добровільне прийняття МАЙСТРОМ умов Публічної оферти у повному обсязі без винятків. Вважається здійсненим після повного завершення процедури реєстрації МАЙСТРА на Сайті СЕРВІСУ, або після оплати встановленого умовами Договору платежу на користь СЕРВІСУ.

Рекламація - скарга, яку висуває СЕРВІС або Клієнт через неякісно виконані послуги, або їхнє виконання не в повному обсязі відповідно до умов Заявки, або у випадку спричинення МАЙСТРОМ негативних наслідків під час виконання Заявки.

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1.Відповідно до статті 643 Цивільного кодексу України МАЙСТЕР повністю і без винятків приймає умови цієї Публічної оферти відразу після реєстрації на сайті СЕРВІСУ, в мобільному додатку СЕРВІСУ, або після проведення оплати страхової комісії на рахунок СЕРВІСУ.

1.2. Факт укладання цього Договору є фактом прийняття Публічної оферти. Відповідний Договір є дійсним та має юридичну силу відповідно до статті 642 Цивільного кодексу України. Прийняття Договору публічної оферти має рівносильну силу паперовому Договору.

1.3. Відповідно до положень цього Договору МАЙСТЕР отримує від СЕРВІСУ інформаційно-консультаційні послуги, тобто інформацію про Заявку Клієнта, приймає її та робить страховий внесок, визначений Договором.

1.4. Інформація, до якої МАЙСТЕР отримує доступ, і яка стосується надання побутових, господарських та інших послуг, пов‘язана виключно з предметом Договору і містить дані про актуальність Заявок та Атрибути Заявки. 

1.5. Надана МАЙСТРУ інформація може також включати в себе інші дані, які стосуються, зокрема та не лише, Заявки і Клієнта і яка потрібна для належного виконання СТОРОНАМИ цієї угоди.

1.6. Передача інформації СЕРВІСОМ МАЙСТРУ відповідно до положень цього Договору не вважається послугами зв‘язку. Треті особи, які забезпечують надання послуг зв‘язку, залучаються СТОРОНАМИ за власний рахунок в рамках цього Договору.

1.7.1. Для завершення реєстрації МАЙСТЕР зобов‘язаний надати СЕРВІСУ свої особисті дані та прийняти Публічну оферту. Реєстрація в мобільному додатку чи на сайті СЕРВІСУ, так само як і користування Послугами відповідно до цього договору, можливі лише за умови акцепту Публічної оферти.

1.7.2 Перед оплатою МАЙСТЕР надає Менеджеру СЕРВІСУ всі потрібні особисті дані, в т. ч. копії документів, за потреби. Факт реєстрації на СЕРВІСІ і внесення платежу на рахунок СЕРВІСУ означає згоду Майстра прийняти Публічну оферту.

2. ПОРЯДОК НАДАННЯ ПОСЛУГ

2.1. Клієнт виявляє бажання отримати послуги з ремонту, будівельного, господарського чи побутового характеру. Враховуючи свої запити створює Заявку на ресурсі СЕРВІСУ, або по телефону, надаючи інформацію Менеджеру СЕРВІСУ.

2.2. Менеджер відповідальний за пошук МАЙСТРА, враховуючи його здібності, локацію, факт оплати Страхового внеску. Обраному МАЙСТРУ надається всі інформацію про Заявку.

2.3. Атрибути Заявки будуть повідомлені МАЙСТРУ у текстовому повідомленні. МАЙСТЕР повинен вирішити, чи приймає/відмовляється він від виконання Заявки, розміщеної на СЕРВІСІ. Про своє рішення МАЙСТЕР повинен проінформувати Менеджера, або ж прийняти чи відмовитися від Заявки в Порталі.

2.4. За умови прийняття заявки МАЙСТЕР повинен протягом 10 хвилин узгодити з Клієнтом дату, час та інші важливі дані з приводу візиту.

2.5. За умови прийняття Заявки МАЙСТЕР зобов’язаний виконувати умови співпраці з СЕРВІСОМ, тобто:

2.5.1. Надавати Клієнту тільки правдиву та вичерпну інформацію про замовлену послугу, а також наслідки, які можуть виникнути після завершення замовлення.

2.5.2. Виконувати свою роботу якісно та вчасно.

2.5.3. З повагою ставитися до Клієнта а також до його зауважень та прохань.

2.5.4. Своєчасно вносити оплату після кожного отриманого замовлення, у відповідності до умов, прописаних у цьому Договорі.

2.5.5. Забороняється:

  • надавати неправдиву інформацію, яка стосується роботи чи вартості Заявки (в тому числі, надавати СЕРВІСУ неправдиву інформацію про вартість своїх послуг);
  • приходити несвоєчасно на виклик по обраній Заявці;
  • приїжджати на виконання замовлення в стані сп’яніння;
  • бути неохайним або заходити в помешкання Клієнта у взутті;

2.6. МАЙСТЕР має право самостійно визначити гарантійний термін на виконані послуги.

2.7. Якість виконаної роботи МАЙСТРА має відповідати вимогам СЕРВІСУ.

2.8. Приймаючи Заявки та користуючись послугами СЕРВІСУ МАЙСТЕР не є працівником СЕРВІСУ, відповідно на нього не поширюється режим та умови праці, штатний розпис та інші умови, передбачені для працівників СЕРВІСУ. Під час виконання завдань та надання послуг МАЙСТЕР діє на власний розсуд, тобто несе відповідальність за виконану роботу, підписання актів, отримані кошти та інші дії, вчинені по прийнятих Заявках. Відповідальність за сплату всіх податків та зборів, передбачених законодавством України, несе МАЙСТЕР.

3. ОБОВ`ЯЗКИ І ПРАВА СТОРІН

3.1. Обов’язки СЕРВІСУ:

3.1.1. Проводити рекламні кампанії в усіх рекламних напрямках, у тому числі в ЗМІ та мережі інтернет, а також позиціонувати себе як доступну структуру, що надає фахові послуги.

3.1.2. Дозволяти використовувати назву бренду EasySolution з метою реклами послуг СЕРВІСУ, а також надавати на прохання МАЙСТРА будь-які брендові атрибути, в т. ч. рекламні, брендовані матеріали, чеки тощо.

3.1.3. Відповідно до вимог, викладених у Заявці, підібрати МАЙСТРА, фахові навички якого будуть відповідати запитам Клієнта.

3.1.4. Сприяти створенню особистої бази Клієнтів для МАЙСТРА, шляхом передачі йому повторних замовлень від Клієнтів, яких він уже обслуговував.

3.1.5. Постійно оновлювати базу Клієнтів, вести її облік.

3.1.6. Сповіщати МАЙСТРА про нові послуги СЕРВІСУ, а також його новини та акційні пропозиції.

3.1.7. Повідомляти МАЙСТРА про партнерів СЕРВІСУ та його клієнтську базу, яка має право на знижки.

3.1.8. Сповіщати МАЙСТРА про Клієнтів, чиє поводження з СЕРВІСОМ є недобросовісним, шляхом надання йому отриманої законним шляхом інформації щодо Клієнта.

3.1.9. Передавати МАЙСТРУ подяки, отримані від Клієнтів, які пов’язані з його роботою.

3.1.10. Притягати МАЙСТРА до відповідальності за халатно виконану роботу та розв’язання конфліктів за участі МАЙСТРА.

3.2. Права СЕРВІСУ:

3.2.1. Зобов’язувати МАЙСТРА діяти виключно відповідно до Принципів СЕРВІСУ;

3.2.2. Вимагати від МАЙСТРА встановлювати прайс відповідно до цін, вказаних у Каталозі послуг (Додаток №2), та робити знижку (3-10%) постійним Клієнтам СЕРВІСУ EasySolution, якщо вони мають дисконтну картку.

3.2.3. Слідкувати за кількістю Заявок та якістю наданих МАЙСТРОМ послуг відповідно до Принципів СЕРВІСУ.

3.2.4. Вимагати від МАЙСТРА підтримання репутації СЕРВІСУ шляхом надання Клієнтам якісного обслуговування.

3.2.5. Тимчасово призупиняти надання нових Заявок МАЙСТРУ, якщо він має більше 20% невиконаних Заявок у своєму профілі.

3.2.6. Тимчасово призупиняти надання нових Заявок МАЙСТРУ, а також висування вимог щодо ліквідування порушень у випадку невиконання або неналежного виконання умов, прописаних у цьому Договорі.

3.2.7. У випадку порушення МАЙСТРОМ умов цього Договору, в односторонньому порядку розірвати цей Договір.

3.3. Обов’язки МАЙСТРА:

3.3.1. Публікувати лише актуальну та достовірну інформацію про послуги, які може надавати МАЙСТЕР. У випадку зміни переліку послуг надавати оновлену інформацію вчасно.

3.3.2. За запитом надавати СЕРВІСу всю потрібну інформацію, яка пов’язана з виконанням умов цього договору, гарантійного терміну, вартості та об’єму виконаних робіт.

3.3.3. Своєчасно протягом 1 години повідомляти СЕРВІС про неможливість виконання вказаної роботи, а також про перенесення терміну виконання заявки.

3.3.4. Не приймати в роботу заявки, які не відповідають фаховими вмінням майстра, або ж у разі прийняття такої заявки впродовж 30 хвилин від часу її прийняття сповістити про неможливість її виконання СЕРВІС.

3.3.5. Після кожної виконаної роботи підтверджувати її якість особистою гарантію на термін не менше, ніж 1 місяць.

3.3.6. Особисто виконувати завдання викладені в заявці та не передавати виконання заявки іншим майстрам або третім особам без домовленості із СЕРВІСОМ.

3.3.7. Повідомляти СЕРВІС про всі майнові і немайнові відносини з клієнтом, що виникають з прийнятої заявки та пов’язані з умовами цього Договору.

3.3.8. Надавати свої послуги лише у відповідності із чинним законодавством, підтверджувати свої фахові вміння дозволами та ліцензіями.

3.3.9. Визначати оплату виконаної роботи в межах цінової політики встановленої в каталозі послуг (Додаток № 2). У випадку надання клієнтом дисконтної картки СЕРВІСУ робити знижку на виконані послуги.

3.3.10. Бути повністю відповідальним за якість наданих послуг та відшкодовувати вартості гарантії або виплат адміністративних витрат на  на завдану шкоду.

3.3.11. Вчасно та у повному обсязі сплачувати СЕРВІСУ відсоток за надання інформаційно консультаційних послуг.

3.3.12. МАЙСТЕР не може додавати вартість послуг СЕРВІСУ до вартості наданих ним Послуг, вказаної у Заявці а також не може називати розмір вартості Послуг СЕРВІСУ Клієнту.

3.3.13. У випадку, якщо оплата наданих СЕРВІСОМ інформаційно-консультаційних Послуг здійснювалася не через Портал, то МАЙСТЕР зобов’язаний повідомити СЕРВІС про проведений платіж по телефону.

3.4. Права МАЙСТРА:

3.4.1. Користуватися інформаційно-консультаційними Послугами, які надає СЕРВІС.

3.4.2. Отримувати від СЕРВІСУ відповіді на запитання, а також необхідні пояснення, що стосуються цього Договору.

3.4.3. Відповідно до умов цього Договору, у встановленому порядку призупиняти або відновлювати поновлювати співпрацю із СЕРВІСОМ.

3.4.4. Брати на себе відповідальність перед Клієнтом по виконанню прийнятих Заявок відповідно до Розділу 7 цього Договору.

3.4.5. Вносити пропозиції та відгуки щодо покращення якості СЕРВІСУ.

4. УМОВИ ТА СПОСОБИ ОПЛАТИ

4.1. Майстер сплачує вартість інформаційно-консультаційних послуг, які отримує від СЕРВІСУ шляхом передоплати або післяплати.

4.2. Під час зарахування платежів на рахунок СЕРВІСУ МАЙСТРУ автоматично створюється віртуальний рахунок, у якому відображено цифровий еквівалент сплачених коштів або заборгованості перед СЕРВІСОМ. Цей рахунок не є банківським і створюється з метою обліку здійснених платежів та віртуального балансу МАЙСТРА. Доступ до рахунку можна отримати лише через Портал СЕРВІСУ.

4.3. Оплата інформаційно консультаційних послуг СЕРВІСУ може здійснюватися шляхом переказу коштів через СЕРВІС Portmone всередині Порталу через платіжні термінали або способом безготівкового переведення коштів на банківський рахунок СЕРВІСУ.

4.4. Окрім оплати Послуг СЕРВІСУ за допомогою Порталу, всі здійснені МАЙСТРОМ платежі повинні мати підтвердження у вигляді квитанції або платіжного доручення з позначкою банківської установи про здійснення платежу.

4.5. МАЙСТЕР зобов’язаний зберігати всі розрахункові документи, які підтверджують оплату. У разі їх відсутності зарахування оплати може не підтвердитися.

4.6. У випадку отримання від СЕРВІСУ не більше 3 заявок протягом 7 днів оплата за Послуги СЕРВІСУ може проводитися МАЙСТРОМ у формі післяплати. В цьому випадку розрахунок отриманих заявок на тиждень проводиться як сума заявок отриманих протягом 1 місяця, поділена на кількість повних тижнів у місяці.

4.7. Дата сплати вважається днем зачислення коштів на рахунок СЕРВІСУ. У разі якщо визначений термін сплати випадає на вихідний чи святковий день, то датою очікуваного здійснення оплати вважається день, який передує святковому або вихідному дню.

4.8. Тарифна сітка, надана у Додатку №1 до даного Договору, визначає розмір Платежу, який сплачується у формі післяплати. Його оплата проводиться у день виконання прийнятої Заявки.

4.9. У випадку якщо МАЙСТЕР отримує від СЕРВІСУ впродовж одного тижня більше 3 (трьох) заявок, то форма оплати у МАЙСТРА автоматично змінюється на передплату. Кількість отриманих Заявок на тиждень вираховується як сума отриманих за один місяць заявок, розділена на кількість повних тижнів у місяці.

4.9. Для зарахування передоплати інформаційно-консультаційних Послуг СЕРВІСУ МАЙСТЕР повинен внести на рахунок СЕРВІСУ не менше 200₴. Ця сума буде відображена у віртуальному рахунку МАЙСТРА. В такому разі МАЙСТЕР може приймати лише ті заявки, оплата за виконання яких буде покриватися наявною сумую на віртуальному рахунку.

4.10. Коли МАЙСТЕР приймає заявку, на його віртуальному рахунку автоматично блокується сума коштів, яка є винагородою СЕРВІСУ за надані послуги. Ця сума розраховується відповідно до тарифної сітки викладеної у Додатку №1 до Договору. Після виконання МАЙСТРОМ Заявки заблокована сума зараховується на рахунок СЕРВІСУ, що відображається на віртуальному рахунку МАЙСТРА. Списання коштів також відбувається у випадку неналежного виконання послуг. Якщо заявка не була виконана з вини Клієнта, то всі заблоковані кошти повертаються на віртуальний рахунок МАЙСТРА.

4.11. Майстер не може отримати нові заявки якщо на його рахунок не було внесено передоплати.

4.12.Списання заблокованих коштів з віртуального рахунку проводиться у день виконання обраної Заявки.

4.13. Умовою для отримання нових Заявок є щомісячне поповнення балансу на віртуальному рахунку на суму та у спосіб визначений у п.п. 4.9. цього Договору.

4.14. Підтвердити виконання Заявки можна усно МАЙСТРОМ або Клієнтом, або ж підписом Клієнта в Акті наданих послуг з зазначенням дати виконання Заявки.

5. ТЕРМІН ДІЇ ДОГОВОРУ І ПОРЯДОК РОЗІРВАННЯ

5.1. Цей договір набуває чинності з моменту його акцепту МАЙСТРОМ.

5.2. Договір має невизначений термін дії.

5.3. Розірвання Договору відбувається в односторонньому порядку або за взаємною згодою обох сторін.

5.4. Сервіс залишає за собою право в односторонньому порядку та без попереднього узгодження з МАЙСТРОМ оновлювати, доповнювати або змінювати умови цього Договору в будь-який час.

5.5. Всі зміни, внесені до цього Договору, набувають чинності з моменту їх публікації на сайті СЕРВІСУ.

5.6. У разі розірвання договору, МАЙСТЕР має право на повернення коштів, які залишились у нього на віртуальному рахунку після вирахування комісії СЕРВІСУ і суми відшкодування клієнту, якщо це було необхідно.

6. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

6.1. Будь-які суперечки, що можуть виникнути протягом дії цього Договору, або які є безпосередньо пов’язані з ним, вирішуються СТОРОНАМИ через переговори.

6.2. У разі неможливості вирішити питання шляхом переговорів суперечка вирішується у судовому порядку за місцем розташування СЕРВІСУ. Термін позовної давності за цим Договором складає 3 роки.

6.3. У випадку невиконання або порушення зобов’язань чи умов, які викладені в цьому Договорі СТОРОНИ мають нести відповідальність згідно з чинним українським законодавством, за винятком якщо цей Договір не передбачає іншого.

6.4. Всі скарги, які надходять від Клієнтів з приводу виконання Заявки приймаються і розглядаються СТОРОНАМИ. У випадку якщо з`ясовується, що якість виконаних послуг є незадовільною, тоді МАЙСТЕР має понести відповідальність за свої дії.

6.5. У випадку якщо МАЙСТЕР встановлює ціну за свої послуги вищу, ніж задекларована в каталозі послуг (Додаток №2), то СЕРВІС має право стягнути з майстра штраф у розмірі націнки встановленої на вартість заявки.

6.6 Якщо було зафіксовано факт передачі МАЙСТРОМ стороннім фізичним чи юридичним особам інформації, яка може нанести фінансові або репутаційні збитки СЕРВІСУ, без попереднього узгодження з СЕРВІСОМ, з МАЙСТРА буде стягнуто штраф, який відповідає сумарній вартості отриманих інформаційно-консультаційних послуг за останній місяць. Також СЕРВІС має право в односторонньому порядку розірвати цей Договір.

6.7. У разі несвоєчасного здійснення будь-яких платежів, передбачених цим Договором, МАЙСТЕР зобов’язується сплатити на користь СЕРВІСУ пеню в розмірі подвійної облікової ставки Національного Банку України від протермінованої суми за кожен день протермінування.

6.8. У разі неналежного виконання або відмови від виконання пунктів цього Договору СЕРВІС стягує з МАЙСТРА штраф у розмірі подвійної суми вартості наданих СЕРВІСОМ заявок за останній місяць. Сума штрафу нараховується за кожний день невиконання відповідної умови договору.

6.9. Сервіс залишає за собою право розірвати цей договір і припинити надання Послуг без попередження, якщо було зафіксовано факти порушення своїх зобов’язань МАЙСТРОМ по здійсненню платежів за Договором.

6.10. Майстер не буде притягнений до відповідальності за невідповідне або несвоєчасне надання фахових Послуг, якщо СЕРВІС буде виконувати свої обов’язки несвоєчасно або неналежним чином.

6.11. Для відновлення надання МАЙСТРУ Послуг, які були припинені СЕРВІСОМ, МАЙСТЕР зобов’язаний виконати вимоги або владнати проблеми, що стали причиною припинення надання Послуг. Якщо після припинення надання послуг пройшло 5 календарних днів, то СЕРВІС має право в односторонньому порядку розірвати цей Договір.

6.12. Припинення надання інформаційно-консультаційних Послуг СЕРВІСОМ через недотримання МАЙСТРОМ умов Договору не звільняє МАЙСТРА від зобов’язань по сплаті отриманих Послуг, викладених в цьому договорі, щодо яких у нього є борг перед СЕРВІСОМ, а також додаткової сплати штрафу та пені.

6.13. СЕРВІС має право застосувати щодо МАЙСТРА наступні заходи впливу за умови відмови МАЙСТРА виконати заявку без вагомих підстав: попередження в разі перших 3 відмов; збільшення визначеного у розділі 4 Договору розміру оплати на 50% при четвертій відміні; розірвання Договору в односторонньому порядку при 5 і більше відмінах.

7. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ПЕРЕД КЛІЄНТОМ ТА ЇЇ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

7.1. За надані професійні Послуги та спричинені наслідки вся особиста відповідальність лежить на МАЙСТРОВІ. Посередником та третьою стороною у вирішенні суперечок між МАЙСТРОМ та Клієнтом є СЕРВІС. За умови надання Клієнтом достатньої кількості доказів СЕРВІС має право визнати дії МАЙСТРА невідповідними, а МАЙСТРА винним, і зобов’язати його за власний рахунок компенсувати завдані Клієнту збитки. Якщо МАЙСТЕР забезпечив свою відповідальність відповідно до договору, то СЕРВІС має право самостійно сплатити компенсацію на користь Клієнта.

7.2. МАЙСТЕР забезпечує свою відповідальність шляхом сплати страхового внеску на рахунок СЕРВІСУ. Всі сплачені МАЙСТРАМИ страхові внески входять до фонду забезпечення відповідальності. Сума коштів на цьому фонді використовується для покриття можливих збитків та втрат, завданих МАЙСТРОМ Клієнту під час надання своїх професійних послуг, або ж збитків, які наступили після завершення заявки і пов’язані з невідповідними діями, вчиненим МАЙСТРОМ.

7.3. Розмір страхового внеску складає 500₴ і вноситься майстром на користь СЕРВІСУ.

7.4. Страховий внесок є неповоротним внеском.

7.5. МАЙСТЕР забезпечує свою відповідальність і таким чином може отримати заявки за фінансовою гарантії.

7.6. За допомогою страхового внеску СЕРВІС має змогу покрити збитки спричинені МАЙСТРОМ Клієнту на суму до 1000 гривень.

7.7. Страховий внесок не вважається страховим платежем в розумінні Закону України “Про страхування”. Всі внесені кошти на рахунок СЕРВІСУ є фінансовою гарантією належної якості професійних дій, які надає МАЙСТЕР і гарантією оплати завданих збитків. СЕРВІС не є страховиком і не надає страхувальних послуг, а МАЙСТЕР при внесенні страхового платежу не вважається застрахованою особою.

7.8. Наступні причини можуть стати приводом для відмови МАЙСТРА надавати запитувані послуги (з вини Клієнта):

⁃ Клієнт не відповідає на дзвінки МАЙСТРА;

⁃ опубліковане завдання більше не є актуальним для замовника;

⁃ груба поведінка Клієнта;

⁃ клієнт не допустив МАЙСТРА до виконання своїх обов‘язків;

⁃ інші обставини форс-мажор, передбачені Розділом 8 цього Договору.

У разі виникнення подібної ситуації МАЙСТЕР зобов‘язаний негайно повідомити про неї СЕРВІС і назвати достовірну причину неможливості виконання Заявки. Протягом 5 днів СЕРВІС досліджує правдивість вказаної причини, і у випадку достовірності такої повертає на віртуальний рахунок МАЙСТРА попередньо заморожені кошти.

СЕРВІС має право відмовити МАЙСТРУ у поверненні заморожених коштів, якщо надана інфомація у результаті дослідження виявиться неправдивою.

7.9. Один раз на тиждень МАЙСТЕР може безоплатно відмовитися від Заявки, якщо ця відмова не завдає шкоди СЕРВІСУ та не порушує положень цього Договору. 

8. ФОРС-МАЖОР

8.1. Якщо до невиконання або неналежного виконання умов Договору призвело настання обставин форс-мажору, то жодна зі сторін не буде притягнута до відповідальності.

8.2. Серед обставин форс-мажору є наступні природні явища і стихійні лиха: повінь, землетрус, пожежа, шторм, вибух, епідемія, страйки, збої в роботі платіжних систем, військові дії, рішення, які були прийняті органами державної влади або місцевого самоврядування і які унеможливлюють належне виконання цього Договору тощо. Перераховані обставини не є виключними.

8.3. Якщо будь-яка з перерахованих обставин форс-мажору вплинула на термін виконання Заявки, то строк виконання зупиняється на час дії відповідного форс-мажору та відновлюється після його усунення.

8.4. Будь-яка зі СТОРІН має право посилатися на обставини форс-мажору лише за умови негайного повідомлення іншої СТОРОНИ про настання відповідних обставин. МАЙСТЕР зобов’язаний повідомити іншу СТОРОНУ протягом 1 (однієї) години з моменту настання форс-мажору, СЕРВІС - протягом 1 (одного) місяця. Також СТОРОНИ зобов’язані повідомити передбачуваний термін дії таких обставин.

8.5. У разі невиконання попереднього пункту Договору СТОРОНА, яка не може виконати свої обов’язки, не має права виправдовувати своє невиконання обставинами непереборної сили.

8.6. Підтвердженням факту виникнення та тривалості обставин непереборної сили є виданий компетентним органом чи організації документ, який має повноваження зафіксувати такі факти.

8.7. За взаємною згодою СТОРІН у разі перевищення тривалості обставин непереборної сили більше 1 (одного)  місяця Договір може підлягати розірванню в односторонньому порядку.

9. ПЕРСОНАЛЬНІ ДАНІ

9.1. За законом України “Про захист персональних даних” акцептування цього Договору МАЙСТРОМ підтверджує згоду МАЙСТРА на включення, збирання, обробку та зберігання СЕРВІСОМ його персональних даних, наданих СЕРВІСУ добровільно та у своїх інтересах. Згода на обробку персональних даних поширюється на наступні факти: прізвище, ім’я та по-батькові; електронна адреса; дата народження; номер телефону; паспортні дані, серія і номер паспорта; дані щодо місця проживання та здійснення господарської діяльності, а також інша особиста інформація, що стосується МАЙСТРА. Цей перелік також поширюється на персональні дані, зібрані під час заповнення МАЙСТРОМ реєстраційної форми та власного профілю, файли cookie, IP-адреси, параметри і налаштування інтернет-браузера. МАЙСТЕР надає згоду на обробку персональних персональних даних з метою втілення даного Договору в життя та здійснення будь-яких дій стосовно персональних даних.

9.2. Співробітники СЕРВІСУ будуть мати доступ до персональної інформації, наданої МАЙСТРОМ, за винятком випадків, які передбачає цей Договір, законодавство України та положення про конфіденційність. СЕРВІС не передає та не продає персональні дані і не розголошує їх третім особам без попередньої домовленості з МАЙСТРОМ. Під час виконання своїх обов’язків СЕРВІС надає персональні дані МАЙСТРА Клієнту з метою виконання замовлень, прийнятих майстром. Для додаткових цілей обробки персональних даних МАЙСТРА СЕРВІС може залучати послуги третіх осіб. Така обробка здійснюється з різними цілями, наприклад, для поширення інформаційних матеріалів. При цьому незалежні постачальники послуг приймають правила конфіденційності і зобов’язуються не використовувати особисті дані МАЙСТРА в інших цілях.

9.3. Сервіс використовує різноманітні способи обробки персональних даних, наприклад, з використанням засобів автоматизації.

9.4. Окрема положення про конфіденційність опубліковане в мобільному додатку та на сайті СЕРВІСУ. Воно регулює питання стосовно передачі, використання і захисту персональних даних МАЙСТРУ.

9.5. Акцептуючи цей Договір МАЙСТЕР дає підтвердження що обсяг прав СЕРВІСУ як суб’єкта персональних даних відповідно до чинного законодавства України відомий та зрозумілий. Дозвіл МАЙСТРА на обробку персональних даних триває протягом усього терміну чинності Договору та під час припинення надання СЕРВІСОМ послуг.

10. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

10.1. Цей договір можна знайти у вільному доступі на сайті СЕРВІСУ. для МАЙСТРА Договір набуває чинності з моменту його акцепту. для СЕРВІСУ Договір стає чинним від моменту його публікації на сайті СЕРВІСУ.

10.2. Місце розташування СЕРВІСУ є місцем укладення цього договору.

10.3. Будь-яка особа, що володіє необхідним правом та дієздатністю може бути однією зі СТОРІН  при укладанні Договору.

10.4. МАЙСТЕР не має права передавати, відчужувати, продавати, чи передавати у будь-який інший спосіб свої права та обов’язки. Відповідно до цього Договору СЕРВІС має право без згоди та повідомленні МАЙСТРА в односторонньому порядку уступити свої права та обов’язки за цим договором у будь-який спосіб. Уступка прав та обов’язків СЕРВІСУ не заперечує прав і обов’язків МАЙСТРА за цим Договором.

10.5. Якщо виникають ситуації, яких цей Договір не передбачає, сторони керуються чинним законодавством України.

10.6. Сформовані в результаті надання інформаційно-консультаційних послуг бази даних є виключної власністю СЕРВІСУ. МАЙСТЕР не має повноважень і прав щодо цієї бази, в тому числі щодо реєстрації бази даних відповідно до чинного законодавства України.

10.7. Цей Договір не є підставою встановити ніякі інші правовідносини, в тому числі трудові між СЕРВІСОМ і МАЙСТРОМ і/або зі будь-якими третіми особами, ніж це встановлено Договором.

10.8. СТОРОНИ беруть на себе обов’язок не розголошувати умови цього договору, окрім випадків, які передбачає закон України.

10.9. Договір втрачає свою силу, якщо протягом 6 (шести) місяців після здійснення останньої оплати послуг МАЙСТЕР не здійснив більше оплати.

10.10. Всі положення та умови цього Договору залишаються чинними і забезпеченими позовною давністю, навіть якщо будь-яка умова чи положення Договору втратить свою дійсність, або не буде забезпеченою позовною давністю. Всі недійсні або не забезпечені позовною давністю положення мають бути змінені таким чином, щоб відображати наміри СТОРІН мати дійсність відповідно до чинного законодавства, та бути забезпеченими позовною давністю. СЕРВІС має право здійснювати такі зміни в односторонньому порядку.

10.11. У разі зміни будь-яких своїх реквізитів, електронних адрес, номерів телефонів СТОРОНИ зобов’язуються повідомити один одного протягом 1 (одного) дня від виникнення таких змін, а про зміну фізичної адреси перебування СТОРОНИ зобов’язуються повідомляти за тиждень до переїзду.

10.12. Додатки до цього договору є його складовою та невід’ємною частиною і несуть обов’язки і права для обох СТОРІН.

 

ДОДАТОК №1

до Договору про надання інформаційно-консультаційних послуг

Перелік та вартість послуг, що підлягають оплаті

1. Інформаційні послуги

Вся інформація з баз даних СЕРВІСУ EasySolution щодо запитів на господарські, ремонтно-будівельні, побутові та інші послуги, МАЙСТЕР може отримати за усним запитом, після якого через засоби мобільного або електронного зв‘язку йому будуть надіслані всі дані. Після виконання завдання по Заявці МАЙСТЕР повинен оплатити СЕРВІСУ послуги інформаційно-консультаційного характеру у розмірі, визначеному в наступній таблиці:

 

 НАЗВА ПОСЛУГИ

УМОВИ ВИНАГОРОДИ

% від вартості наданих послуг

вартість винагороди

Сервісні роботи з колонками

20%

не менше 100 грн.

Сервісні роботи з холодильниками

20%

не менше 100 грн.

Сервісні роботи з морозильними камерами

20%

не менше 100 грн.

Не основні послуги, які не передбачені СЕРВІСОМ

20%

не менше 100 грн.

Діагностика

(якщо майстер не робив ремонтних / пусконаладочних / монтажних / очисних робіт)

 

-

 

70 грн.